filter() је функција која нам омогућава филтрирање елемената колекције по неком услову. Као параметре прима:

  • Функцију по којој филтрира (или lambda-у)
  • Колекцију