Python савет дана: List Comprehensions

List Comprehensions нам омогућава да на елегантан начин креирамо листу од постојеће колекције уз могућности мапирања или филтрирања.