map() је функција помоћу које можемо трансформисати неку колекцију или више њих у map објекат (листу, сет..). Као параметре прима:

  • Функцију по којој мапира (или lambda-у),
  • Једну или више колекција.