Доста људи није свесно праве моћи boolean оператора, који се могу искористити у разним ситуацијама. Једна од ситуација где је or оператор изузетно користан јесте следећи пример: