sort() је метода која ће изменити редослед у оригиналној листи.

sorted() је функција која ће направити нову листу са сортираним елементима.

*параметар key постоји и код sort() методе (означава по чему сортирамо)

sort() и sorted()