Решење трећег задатка је доступно на YouTube каналу: